Konst och kulturföremål - kulturaccenter - ger stöd vid gestaltningen av en verksamhets
- idé, uppgift och arbetssätt
- historia, nuläge, önskade läge och resa (skapar perspektiv och ger _motivation

Genom eget lager och utmärkta kontakter med konst- och antikhandeln kan vi kombinera kulturaccenter med vår kunskap om verksamhetsutveckling vid arbetet med gestaltningen av en verksamhet.

Vi hyr ut kulturaccenter, förmedlar köp och hjälper till att skapa attraktiva miljöer.
 
 
 
Ett mansporträtt från slutet av 1700-talet. Makten gestaltad. Skulle du vilja ha den här mannen som chef? Arbeta i det hierarkiska system han representerar? Finns det kvar i vår tid?
(ur "Den sovande jägaren")


 
Picassos "Toros en Vallauris" - ett färglinoleumsnitt. När Picasso skulle börja arbeta med denna teknik sa experterna att det var omöjligt. Ett exempel på att det går att göra det omöjliga. Och man behöver inte heta Picasso.