STUDIER
Handelshögskolan i Stockholm
University of Wisconsin

ARBETAT MED

marknadsföring
företagsledning
styrelser

En av grundarna av managementföretaget Consultus. Arbetade där i 25 år med styrelse-, lednings- och verksamhetsutveckling.

Startade 1998 Verksamhetskultur Y AB för att vidareutveckla arbetet med upplevelse- och förväntansvärden och verksamhetskultur som viktiga delar av en verksamhets värde.

Grundade 2000 kunskapsnätverket BottomLine AB som utvecklar kunskap och verktyg för komplettering av balansräkningen med upplevelsevärden vid arbetet med långsiktigt värdeskapande.