STUDIER
Tandläkarhögskolan i Stockholm
akademiska studier i bl a psykologi, pedagogik     och hälsoekonomi
internationellt certifierad coach (enligt ICF)

ARBETAT SOM

cheftandläkare
chef för primärvård
sjukhusdirektör
landstingsdirektör
styrelseledamot

Evas långa och breda erfarenhet gör att hon anlitas för uppdrag och föreläsningar inom bla
ledarskap och förändringsledning
chefscoaching och personlig coaching
projektledning
utredningar och utvärderingar