KULTUR-, VERKSAMHETS- OCH VÄRDEUTVECKLING GENOM ÖKAD DELAKTIGHET