"10 PRAKTISKA RÅD TILL KVINNLIGA CHEFER" / Eva Molin
Råden handlar om det som kvinnliga chefer brukar behöva tänka extra på för att inte falla i onödiga fällor. Eva vill ge kvinnor styrka att ta ordentlig plats i ledningsgruppen, vid sammanträdesbordet och bli tydliga som chefer. KÖP

"KVINNLIGT LEDARSKAP. Mina erfarenheter som chef." / Eva Molin
Eva beskriver på ett personligt och berättande sätt hur verksamheter kan utvecklas och långsiktigt få god ekonomi, om medarbetarna får vara delaktiga. Hennes långa chefserfarenhet gör att hon skriver med utgångspunkt från den praktiska verkligheten. SLUTSÅLD

"AKTIVT STYRELSEARBETE." / Björn Molin
En genomgång av de olika intressenterna i en verksamhet, deras roller och arbetsuppgifter. Med fokus på styrelsen och dess ansvar. Hur arbeta för att långsiktigt utveckla verksamhetens värde?

  "CHEF FÖR UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING." / Björn Molin
Det är cheferna som tillsammans med medarbetarna ska genomföra allt som beslutas. Chefen som "motor" i arbetet med värdeskapande och förnyelse.

  "TANKAR PÅ VÄGEN MOT FRAMTIDEN."/ Björn Molin
Ger impulser till en utveckling baserad på att människor som förstår och vill, kan göra mer och lär bättre. En grund för såväl verksamheter som samhälle. Resulterar i en positivare kultur.

 
 

"DEN SOVANDE JÄGAREN eller vardagskonst för alla." /Björn Molin Våra liv, en verksamhets eller ett samhälles utveckling kan inte bara beskrivas i ekonomiska, tekniska eller sociala termer. Boken avdramatiserar konsten och stimulerar till mer spännande arbetsmiljöer. Ger idéer för arbetet med att identifiera rätt kulturaccenter för en verksamhet. KÖP

    "RESAN FRÅN X TILL Y"./ Björn Molin
En resa med fokus på människan. På kunskap, kultur, kommunikation och kreativitet och hur arbetet med dessa begrepp påverkar språket, verksamhetskulturen och verksamheters värde.
LÄS