VÄRDEPYRAMIDEN
Verksamheters värde tydliggörs och kvaliteten i den interna
och externa dialogen förbättras.