Sid.1     Nästa sida
RESAN FRÅN X TILL Y

Med fokus på människan, på arbete med Kulturen, Kunskapen, Kommunikationen och Kreativiteten i verksamheter. Detta fokus och dessa begrepp påverkar värderingarna, språket och kulturen i arbetslivet - *verksamhetskulturen - och verksamheters värde. Resulterar "Resan från X till Y" enligt Mac Gregor i minskad stress och en mer engagerande dialog i en verksamhet? I ett ökat behov av att samspela med kultur-sektorn vid arbetet med att utveckla verksamheters värde?
Att gå från X   till Y
I en X kultur tror man att människor vill bli ledda, undviker ansvar, har obetydliga ambitioner och vill ha trygghet. Den är oftast hierarkisk, kontrollerande och har en värdebas och ett annat språk med ekonomi-fokus. Intressant för ungdomar?   I Y kulturen tror man att männsikor vill anstränga sig, att de arbetar för att det är viktigt. Att de vill leda och kontrollera sitt eget arbete. Den baseras på engagemang, eget ansvar, kreativitet och helhetssyn. Mer av nätverk med en bredare värdebas och ett anat språk. Framtidens kultur?
 
För att lyckas gå från X till Y måste verksamhetskulturen utvecklas. Från "uppifrånstyrning" (X) till dialogkultur (Y), engagemang och kreativitet vid arbetet med att utveckla en verksamhets värde. IT ändrar förutsättningarna för utvecklingen av verksamhetskulturen och värdet .
  Kultur Värdeutveckling
  Kunskap och flexibilitet
  Kommunikation genom utveckling
  Kreativitet av dialogkulturer

* Verksamhetskultur = "så här fungerar ( känner, tänker och gör ) vi och så här ser vår arbetsmiljö ut". En bra verksamhetskultur stödjer en positiv utveckling av medarbetarna, kunderna/ brukarna och verksamheten inklusive ekonomin